Kender du reglerne for bortkørsel af jord?

Annonce:

Der kan være flere årsager til, at du skal have bortkørt dit jord. Uanset hvad årsagen er, skal du have styr på de gældende regler på området. I nedenstående afsnit vil du blive præsenteret for, hvordan du skal bortkøre dit jord, og hvilke regler du skal være særlig opmærksom på i forbindelse med bortkørsel af jord.

Forskellige typer af jord

Der er mange mennesker, der er af den overbevisning, at jord bare er jord. Men det er ikke helt rigtigt. Jord dækker over mange forskellige materialer, men kan dog opdeles i to overordnede grupper: Morr og muld. Det er ligeledes vigtigt, at du ved, hvilken form for jord du er i besiddelse af, når den skal flyttes. Du skal endvidere være klar over, hvorvidt jorden er forurenet eller ej.

Hvordan skiller jeg mig af med jord?

Det første du skal gøre, når du skal have bortkørt jord er at kontakte kommunen. Kommunen vil fortælle dig, hvordan du kan komme af med den jord, som du har i overskud. Ofte vil kommunen henvise dig til enten deponering eller genanvendelse, medmindre der er andet der taler for, at du bare skal aflevere jorden til en nærgenbrugsstation.

Hvad hvis jorden er forurenet?

Hvis du har en mistanke om, at dit jord er forurenet, skal du, stadig som det første, kontakte kommunen. Kommunen skal efterfølgende vurdere, hvorvidt jorden skal undersøges, så det kan fastslås, hvorvidt jorden er forurenet. Kommunen kan i den sammenhæng vælge at stoppe arbejdet, indtil der er kommet svar på undersøgelserne.

Der kan være mange årsager til, hvorfor din jord er forurenet. Hvis du ikke ved, om din jord er forurenet, kan du vælge at undersøge det yderligere ved at besøge Danmarks Miljøportal eller bede om en jordbundsundersøgelse, som skal godkendes af regionen. Ofte kan du bestille en jordanalyse gennem det firma, som skal flytte jorden.