10 gode råd til et godt indeklima

Annonce:

Du kan hurtigt få et godt indeklima ved at ændre nogle få tiltag i hverdagen. Et dårligt indeklima kan skade dit helbred, så pas på dig selv og følg disse 10 råd til et sundere og bedre indeklima.

1. Luft ud med gennemtræk

Det er vigtigt at lufte godt ud i din bolig. Du bør lufte ud 2-3 gange dagligt med gennemtræk i ca. 5-10 minutter, hvis ikke du har et ventilationsanlæg eller varmegenvinding. På den måde fjerner du den dårlige luft og skadelige partikler.

Du kan ikke lufte for meget ud, men du skal dog passe på ikke at køle dine vægge for meget ned, da dette bl.a. kan være med til at øge risikoen for skimmelvækst. Derfor anbefales det at lufte ud så kortvarigt.

2. Hold samme temperatur i hele boligen

Forsøg så vidt muligt på at holde en jævn temperatur i hele din bolig. Hvis varmen er jævnt fordelt i alle rum, mindsker du risikoen for at fugt fra varm luft kondenserer og giver anledning til skimmelsvamp.

3. Tænd emhætten når du laver mad

Madlavning og særligt dampen fra det kan være en af de helt store grunde til dårligt indeklima. Men dette kan nemt undgås. Hav emhætten tændt mens du laver mad og start den gerne lidt før du begynder og lad den køre lidt tid efter. På den måde sikrer du at der ikke kommer fugtig luft ud i din bolig.

4. Tør ikke vasketøjet indenfor

Tøj, som hænger til tørre, giver en høj luftfugtighed, som kan medføre dårligt indeklima. Du bør derfor så vidt muligt tørre dit tøj udenfor eller i tørretumbleren.

Hvis du er nødt til at tørre tøjet indenfor, bør du hænge det op på badeværelset, da rummet er bygget til at kunne klare større mængder fugt.

5. Luk døren til badeværelset

For at undgå at fugten fra badeværelset trænger ud i resten af din bolig, bør du lukke døren til badeværelset både under og efter dit bad. Sørg derudover for at tænde for ventilatoren eller hvis du har mulighed for at åbne vinduet, er det en god idé at lufte ud i 5-10 minutter efter bad.

Hvis du ikke gør brug af disse 5 råd, kan du med høj sandsynlighed risikere skimmelsvamp i din bolig. Har du mistanke om skimmelsvamp i boligen, bør du hurtigst muligt kontakte en ekspert og få fjernet al skimmel.

6. Sluk for elektriske apparater, når de ikke er i brug

Elektriske apparater kan øge mængden af skadelige kemiske stoffer og partikler i dit hjem, når de er tændte eller på standby. Det er derfor en god idé at sørge for at slukke dem, så snart de ikke er i brug.

7. Undgå spray indendørs

Spray, af alle arter, forurener dit indeklima og det er meget svært at få luftet ordentligt ud igen efter. Spray derfor kun udendørs og lad det sprayede produkt stå udenfor til det er afgasset og tørt.

8. Undgå produkter til boligen som lugter af kemi

Produkter som udskiller kemiske dampe kan give vedvarende hovedpine. Undgå derfor at købe produkter som lugter af kemi og sørg for at lade nye produkter eller møbler afgasse inden de tages ind i dit hjem.

9. Hold dit hjem rent

For at undgå at farlige partikler sætter sig i eksisterende støv, bør du gøre rent mindst en gang om ugen. Ved at fjerne gammelt støv kan de farlige partikler ikke sætte sig fast og du risikerer ikke at indånde dem.

10. Formindsk eller drop brugen af stearinlys

Tændte stearinlys afgiver kvælstofdioxid samt røggasser, som kan skade dine lunger. Luft ud med gennemtræk efter brugen af stearinlys eller skift dem evt. med elektriske lys.