vindstrøm

Få klimavenlig energi fra vindstrøm

De danske vindmøller leverer hvert år strøm til masser af husstande. Ifølge tal fra energinet.dk har vindenergi faktisk tegnet sig for en støt stigende andel af det samlede elforbrug i de senere år, nærmere bestemt over 40 %. Det er ikke så mærkeligt, for vindenergi er en billig og let tilgængelig måde at bakke op om den grønne omstilling. Faktisk kan en enkelt af de største vindmøller producere el og dermed klimavenlig energi til flere tusinde husstande om året.

Hvordan får jeg strøm fra vindmøller?

Du har flere muligheder for at selv at modtage vindstrøm, for langt de fleste el-forsyningsselskaber tilbyder i dag strøm, der er baseret på dansk vindenergi. Du kan derfor vælge, at den klimavenlige energi skal være en fast del af den daglige strømforsyning fra dit elselskab. Når du køber klimavenlig energi gennem elselskabet kommer din el ud af stikkontakten helt som sædvanlig og kan naturligvis bruges til alle dine daglige gøremål.

Mange steder har du mulighed for at købe en andel i en lokal vindmølle. Og har du en særlig interesse for produktion af vindenergi, vælger du måske at investere i en lille husstandsmølle, som derefter sluttes til din egen forbrugsinstallation. Vindmøllen placeres på din egen grund, og derfor er der en række hensyn at tage, bl.a. i forhold til naboerne. At etablere sin egen forsyning af vindenergi kræver en række tilladelser og godkendelser, som du kan få mere at vide om hos Naturstyrelsen og i din kommune.

Grøn strøm er godt for miljøet

Når vindmøllerne skaber vores strøm, spares der samtidig på produktionen af fossile brændstoffer på eksempelvis kul- og naturgasfyrede kraftværker. Vindmøller driver en elgenerator ved vindens kraft og udnytter kraften gratis. Vindmøller udleder ikke CO2, og miljøet skånes derved for den klimaskadelige CO2, som følger med de fossile brændstoffer.

Siden 1980’erne er udviklingen inden for vindmølleområdet gået rigtig stærkt i Danmark. Det danske vejr er perfekt til at skabe vindenergi, og vi har en af verdens største vindkraftindustrier. Det er dog vigtigt nok at huske på, at selv om energi opsamles i kraft af vindens påvirkning, så har du som bruger af grøn strøm naturligvis også el, når det ikke blæser. Samtidig støtter du de danske producenter af grøn energi med dit elforbrug.

Hvad koster vindenergi?

Med vindenergi bliver du en del af den bæredygtige udvikling, som hjælper os alle mod en grøn omstilling. De fleste elselskaber tilbyder en kombinationsløsning, hvor det er aftalt, at en del af din forsyning af strøm er produceret af vindmøller. Prisen er typisk få øre højere pr. kWh, end når du køber traditionel strøm.

Når du køber vindenergi er du samtidig med til at støtte producenternes vedligeholdelse og drift af de eksisterende anlæg og vindmølleparker i Danmark. Som forbruger kan du imidlertid undersøge, hvor du via dit elselskab samtidig kan være med til at investere direkte i nye anlæg og dermed bidrage til en forstærket indsats for miljøet via vedvarende energi. Den grønne energi fra vind kan stadig udvides.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *