byggesagkyndig pris

Byggesagkyndig pris

Når du skal købe eller sælge bolig, så kan du bruge en byggesagkyndig til at hjælpe dig med de praktiske ting samt bistå dig med rådgivning og vejledning. Prisen for at få hjælp af en byggesagkyndig afhænger helt og aldeles af, hvad du skal have hjælp til.

En byggesagkyndig kan nemlig både hjælpe dig med at udfærdige tilstandsrapporter, energimærkninger og meget andet. Derudover kan han rådgive køber såvel som sælger i forbindelse med bolighandlen.

For at kunne sige noget mere konkret om en byggesagkyndig pris, bliver vi nødt til at dele tingene lidt op.


Vil du spare tid og penge?

Så få 3 gratis og uforpligtende tilbud på en byggesagkyndig på www.3byggetilbud.dk. Som sagt er det 100% gratis og uforpligtende. Det betyder, at du altid kan sige nej til de tilbud du modtager. Lyder det ikke smart? Det synes vi!

Læs mere om 3byggetilbud her


Pris på tilstandsrapport

En tilstandsrapport koster typisk et sted mellem 4.000 og 10.000 kroner at få udført. Den endelige pris afhænger både af, hvilket firma du vælger, hvor stor din bolig er, samt hvor stort omfanget af selve den tekniske gennemgang af boligen er.

Du kan også vælge at kombinere din tilstandsrapport med en energimærkning, så du får udført begge ting i samme ombæring. Dette vil typisk spare dig en hel del penge, da firmaerne oftest tilbyder rabat i sådan en situation.

Pris på energimærkning

Modsat tilstandsrapporter, som ikke er obligatoriske, så er energimærkning obligatorisk at få udført. Dette gælder f.eks., hvis du ejer et parcelhus, hvor det nuværende energimærke er syv år gammelt eller derover.

Prisen for en energimærkning varierer også meget fra firma til firma, og den afhænger ligeledes af boligens størrelse og opgavens samlede omfang. En energimærkning koster dog typisk omkring 3.000-5.000 kroner, men kan aldrig overskride et bestemt beløb.

Der er nemlig fastsat maksimale satser fra statens side. Dette sikrer, at du aldrig kan betale mere end f.eks. 6.407 kroner for en energimærkning af et hus på maksimalt 299 m(jævnfør 2014-priser).

Med en byggesagkyndig gør du dig selv en kæmpe tjeneste i forhold til boligkøb- og salg.

Sådan finder du den bedste pris på en byggesagkyndig

3byggetilbud logoHvad enten du skal bruge en byggesagkyndig til at udfærdige en tilstandsrapport, en energimærkning, en byggeteknisk gennemgang af huset eller noget helt fjerde, så er det en god idé at gå efter det absolut bedste tilbud.

Der kan nemlig være store penge at spare, hvis du finder det rigtige firma til den bedste pris. Dette gør du lettest ved at bruge en udbudstjeneste på nettet, som beskæftiger sig med netop bolig- og byggerelaterede tilbud.

En af de største online udbudstjenester i Danmark er 3byggetilbud.dk, som formidler de bedste tilbud mellem boligkøber eller –sælger og en professionel byggesagkyndig. Læs mere om tilbudstjenesten herunder.

3byggetilbud.dk giver dig gratis og uforpligtende tilbud

Udbudstjenester såsom 3byggetilbud.dk fungerer på den måde, at du beskriver din opgave, hvorefter du helt gratis modtager op til tre uforpligtende tilbud fra tre forskellige byggesagkyndige.

Herefter kan du frit tage stilling til, om du vil bruge den ene eller den anden sagkyndige til din opgave. Du kan også vælge at takke nej tak til alle tre tilbud, og så har det ikke kostet dig en krone overhovedet.

Grunden til at udbudstjenester kan give en knivskarp byggesagkyndig pris er, at leverandørerne i sagens natur kæmper om at få dig som kunde. Derfor bliver de nødt til at konkurrere med hinanden om at give den absolut bedste pris, hvilket kommer dig og alle andre boligejere til gode.

Hvad hjælper den byggesagkyndige med?

En byggesagkyndig kan hjælpe dig med flere forskellige ting i forbindelse med din bolighandel. Han kan desuden hjælpe både køber og sælger forstået på den måde, at de udfærdigede rapporter og mærkninger selvfølgelig dels kommer begge parter til gode.

Men derudover kan køber få god gavn af at alliere sig med en byggesagkyndig. Dette kan være aktuelt, hvis der i forvejen foreligger en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, men hvis du som køber gerne vil have en ekstra uvildig vurdering af boligens tilstand.

En byggesagkyndig kan både være en person eller et firma, som tilbyder flere generelle ydelser såsom tilstandsrapporter, energimærkninger eller en byggeteknisk gennemgang af boligen.

Definitionen kan dog også dække over diverse eksperter, som kan bringes med ind i handelsprocessen for at vurdere specifikke områder af boligen. Det kan f.eks. være en autoristeret vvs-installatør, som giver sin upartiske vurdering af særlige forhold ved vvs-installationer i boligen.

Sådan virker en energimærkning

Det er værd at stræbe efter en god energiklasse!Tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter er ikke obligatoriske at få udført, når du vil sælge din bolig. Langt størstedelen af alle sælgere vælger dog at få dem lavet alligevel.

Dette skyldes dels, at de er med til at forhøje prisen på boligen ved at kortlægge fejl og mangler samt muligheder for forbedringer. Derudover skyldes det også, at det er obligatorisk at få udført et samlet huseftersyn, når du ønsker at tegne en ejerskifteforsikring.

En energimærkning er derimod obligatorisk, når du vil sælge din bolig. Dette gælder, uanset om der er tale om en villa, en ejerlejlighed, et rækkehus osv. Desuden er kravet om en energimærkning også gældende, hvad enten der er tale om et gammelt hus eller et nyt hus.

Et energimærke bruges kort sagt til at fortælle om boligens energiforbrug. Det er en byggesagkyndig, typisk en energikonsulent, som gennemgår boligens energimæssige tilstand.

Når alt er klaret, målt op og beregnet, udfærdiges en rapport og der gives et energimærke på boligen. Energimærket kan være fra G, som er det laveste, og op til A (A2020 er det højeste). Jo højere energimærket er, desto mere energivenlig er boligen, og desto højere pris kan den sælges for.

Hvad kan du bruge en tilstandsrapport til?

En tilstandsrapport er en rapport, som bliver udfærdiget af en uvildig byggesagkyndig. Den sagkyndige foretager en komplet og upartisk gennemgang af din bolig, hvormed han noterer alle eventuelle fejl og mangler.

Her er der naturligvis ikke tale om naturlig slitage, men derimod større skader og mulige skader såsom brud på tagsten, lækager i badeværelset, svækkelser af trækonstruktioner og større ødelæggelser.

Tilstandsrapporten er obligatorisk, hvis du vil forsikres

Ønsker du at tegne en ejerskifteforsikring, når du sælger din bolig, så er det et krav, at du får udført en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport.

Disse to rapporter er på sin vis uafhængige, da du sagtens kan få udført den ene uden den anden. Du skal dog bruge begge to, hvis du vil tegne ejerskifteforsikring og dermed fraskrive dig en stor del af det normale ansvar, du har som sælger.